Проект рішення

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БРАТСЬКИЙ  РАЙОН

ГАННІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

 

 ПРОЕКТ            Р І Ш Е Н Н Я

 

Від _________  2017 року   № __                               сесія  cьомого скликання

          село Ганнівка

Про встановлення місцевих     податків на території  Ганнівської   

сільської ради на 2018 рік

        Керуючись с.143, с.144 Конституції України,  пунктами 24, 28  частини першої  статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , відповідно до Закону України від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи»,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції постійної комісії  з питань планування бюджету та фінансів , заслухавши і обговоривши інформацію сільського голови  Ботнар І.М.   сільська  рада

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території Ганнівської  сільської ради  на  2018 рік ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1 Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно ст. 266 Податкового кодексу України.

1.2 . Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, щоперебувають у власності фізичних та юридичних  осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування становить:

а) 0,5 відсотків - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів;

б) 0,5 відсотків - для житлового будинку/будинків, загальна площа якихперевищує120 кв. метрів;

в) 0,5відсотків - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, загальна площа яких не перевищує180 кв. метрів;

г) 0,05відсотків - для  об'єктів нежитлової нерухомості, що тимчасово не використовується або  знаходиться в аварійному стані, що підтверджується рішенням (або актом обстеження)  сільської або селищної  ради;

      1.2.1 для житлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб, у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

     1.2.2 для нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

     1.3. Затвердити ставки на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

      1.3.1 для житлової та /або нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1кв. метр бази оподаткування;

1.4.База оподаткування об»єкта/об»єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності  фізичної особи платника податку зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 квадратних метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 квадратних метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 квадратних метрів.

       1.4.1. За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

1.5.Звільняються від  оподаткування:

а)  об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б)  об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г)  житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

з) об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать: сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, альтанки, колодязі, вольєри, тощо).

є) об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості що перебувають у власності членів багатодітних сімей, одиноких перестарілих, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, учасників бойових дій, інвалідів І групи, членів сімей загиблих учасників АТО та бойових дій, пенсіонерів.

     1.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

     1.7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку визначеному п.266.7 та п. 266.8 Податкового кодексу України.

     1.8. Податок сплачується  в порядку та строки визначені п. 266.9 та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

     1.9 Подання звітності відбувається  відповідно до вимог Податкового кодексу України.

    2. Затвердити транспортний податок на 2018 рік.

     2.1. Визначити, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування.

     2.2.Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та з урахуванням особливостей визначених п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

2.3.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку визначеному п. 267.6 ст. Податкового кодексу України.

     3.Встановити ставки єдиного податку на 2018 рік

     3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно з главою 1 розділу ХIV Податкового кодексу України.

   4.Встановити на території Ганнівської сільської ради земельний податок на 2018 рік

    4.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України.

    4.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні частки (паї), що перебувають у власності.

    4.3. Базою оподаткування є нормативна грошова  оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податкового кодексу України та площа земельних земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. База оподаткування розраховується  з урахуванням пільг, передбачених ст.. 281,282 Податкового кодексу України та встановлених окремими рішенням сільської ради  відповідно до ст.. 284 Податкового кодексу України.

   4.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у користуванні  або у власності юридичних та фізичних осіб,  встановлюється у розмірі  1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок:

- зайнятих житловим фондом, гаражно – будівельними або дачно – будівельними та садівницькими товариствами ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 0,03-х відсотків від їх  нормативної грошової оцінки;

- сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно – побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх  нормативної грошової оцінки;

- зайнятих гірничо- добувними підприємствами та використовуються для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також під водойми, надані для виробництва рибної продукції( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх  нормативної грошової оцінки;

- промисловості, транспорту ( крім залізничного), зв’язку, енергетики, а також підприємств і організацій, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач ( як в межах так і за межами населених пунктів), ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх  нормативної грошової оцінки;

-  для нелісових земель,які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства,ставка податку встановлюється у розмірі 2-х відсотків від їх  нормативної грошової оцінки.

 

Для сільськогосподарських угідь – 0,5  відсотків від їх  нормативної грошової оцінки( як в межах так і за межами населених пунктів).

4.5. Землі які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) (як в межах так і за межами населених пунктів) – 6,0 відсотків;

4.6. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

  4.7.Орендна плата

         4.7.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні  до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

4.7.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки

4.7.3. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

4.7.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.7.6. Розмір орендної плати встановлюється в договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок (стаття 288.5.1. ПКУ);

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Класифікація видів цільового призначення земель:

№ з/п

Функціональне використання орендованої земельної ділянки

Розмір орендної плати (%) від нормативної грошової оцінки

 1.  

Земельні ділянки, на яких розташовано об’єкти оптової та роздрібної торгівлі всіма видами товарів. 

12,0

 1.  

Земельні ділянки, на яких здійснюється виробнича діяльність, розміщено виробничі дільниці, господарські двори, механізовані токи, зерно (овоче)-сховища та інші об’єкти промислового і сільськогосподарського виробництва, землі промисловості, транспорту.

3,0

 1.  

Земельні ділянки, на яких розташовано об’єкти з надання телекомунікаційних послуг зв’язку

12,0

 1.  

Земельні ділянки для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), землі під об’єктами комунальної та інженерної інфраструктури.

3,0

 1.  

Земельні ділянки водного фонду, надані для товарного вирощування риби

3,0

 1.  

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

3,0

 1.  

Земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства або умов договору оренди землі

12,0

 1.  

Інші категорії земельних ділянок

6,0

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати

4.7.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 – 287 Кодексу.

4.8. Пільги щодо сплати земельного податку

4.8.1. Від сплати податку звільняються:

 

4.8.2. Звільнення від сплати податку за земельніділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.6.1 цього рішення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 • для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):  не більш як 0,25 гектара ;
 • для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
 • для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

4.8.3. Від сплати податку звільняються на період дії  єдиного податку четвертої групи власники земельних            ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельнихділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертоїгрупи.

4.8.4. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

4.8.5. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

4.8.6. парки державної та комунальної власності пам'ятки природи;

4.8.7.органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

4.8.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

4.8.9. Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, або укладають договори на спільну діяльність (вирощування), спільний обробіток тощо зазначених земельних ділянок сільськогосподарського призначення та водного фонду податок сплачується на загальних підставах.                                                        4.9. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.                       4.10. Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначається ст.. 286,287 Податкового кодексу України.

4.11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

4.11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

4.11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

4.12. Всі  питання неврегульовані цим рішенням регулюються  відповідними нормами Податкового кодексу України.

4.13. Дане рішення ввести в дію з 01.01.2018 року.

4.14. Дане рішення  оприлюднити на   веб-сайті  Ганнівської сільської ради.

4.15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету та фінансів.

Сільський голова                                         І. М. Ботнар  

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення  Ганнівської  сільської  ради

«Про встановлення місцевих податків на території Ганнівської сільської ради на 2018 рік»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми:

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення, полягає у вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства.

Відповідно до ст. 10, 269 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно, до складу якого входить обов’язковий платіж – плата  за землю, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Положення про розмір земельного податку передбачає визначення об’єкту і бази оподаткування, затвердження ставок податку, порядок обчислення та строки сплати податку та пільги щодо сплати податку. Суть полягає в тому, що від удосконалення плати за землю залежить показник наповнення сільського бюджету, оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності.

Проект рішення підготовлено відповідно до статей 269-289 Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.

Ціль прийняття даного регуляторного акта – залучення додаткових коштів у сільський бюджет для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Шевченківської сільської ради, земельної реформи та визначення чіткого розміру плати за користування земельних ділянок за різним функціональним та цільовим призначенням.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами :

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючу ситуацію.

2. Прийняття Ганнівською  сільською  радою рішення «Про встановлення ставок плати за землю  на території  Ганнівської сільської ради на 2018 рік»

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку є можливість розв’язати проблему відповідності законодавству плати за землю та вирішить питання надходження додаткових коштів та планування бюджету.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення сільською радою.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум плати за землю до бюджету.

Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволяє здійснювати плату за землю згідно чинного законодавства, враховувати можливості суб’єкта господарської діяльності щодо сплати коштів за використання землі. Проектом регламентовані ставки земельного податку та орендної плати за землю. Регуляторний акт побудований відповідно до принципів регуляторної політики.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття Положення по сплаті за землю стимулює землевласників та землекористувачів більш ефективніше використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням та спонукає до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, що є їх власністю. Це дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Ганнівської  сільської ради.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Головними очікуваними результатами є впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади сільської ради та відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття запропонованого рішення надасть можливість:

 • привести діючи договори оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства;
 • поповнення місцевого бюджету;
 • здійснення якісного планування та прогнозування надходжень від оренди землі при формуванні бюджету сільської ради;
 • простота і доступність даного регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України;

Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати

Процедура розробки регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту)

 

Суб'єкти господарської діяльності

Стимулювання ефективності використання земельного фонду;

рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю

Витрати пов’язані зі сплатою податку;

Необхідність переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства

Територіальна громада сільської ради

Збільшення фінансування програм соціального спрямування;

Одержання більш якісних послуг від органів місцевого самоврядування

Відсутні

 

         7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

         Термін дії регуляторного акта – безстроково. Регуляторний акт може бути скасований або в нього внесені зміни в разі зміни чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

         8. Показники результативності регуляторного акту

         Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

1.     надходження до місцевого бюджету земельного податку;

2.     надходження до місцевого бюджету орендної плати за землю;

3.     розмір орендованих площ земельних ділянок; 

4.     кількість укладених додатків до договорів;

5.     кількість всіх договорів оренди земельних ділянок.    

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що ознайомляться з зазначеним рішенням, яке буде розміщено на інформаційному стенді сільської ради, та офіційному веб - сайті Братської районної державної адміністрації.

         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

         Результативність цього регуляторного акту буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних. Цільова група: суб'єкти господарської діяльності – платники земельного податку  або орендної плати за землю.

         Базове відстеження результативності дії регуляторного акту  буде здійснено в порядку та строки, визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.

         Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

Сільський голова                                І. М. Ботнар

 

Повідомлення Ганнівської сільської ради про оприлюднення проекту регуляторного акту

28 квітня  2017 року

 Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Ганнівська сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Ганнівської сільської ради «Про  встановлення  місцевих податків на території  Ганнівської сільської ради на 2018 рік».

Головним розробником проекту регуляторного акту є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету та фінансів. Проект рішення Ганнівської сільської ради, аналіз його регул<

Логін: *

Пароль: *